Loading

Prof.Dr.

Alparslan OKUR

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

İletişim

aokur@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 7157

1.1 C-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q3 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Okur, A., Demi̇r, S., Köktürk, Ş. - FUNCTIONS OF NATIONAL CULTURAL INSTITUTES IN TERMS OF PROMOTION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN THE CONTEXT OF CULTURAL DIPLOMACY - Milli Folklor Dergisi - pp.136 - ISSN : 1300-3984 - eng - paper - 2021 - TRDizin
2 Okur, A; - A RESEARCH ON RECOGNIZABILITY/PERCEPTION OF HACI BEKTASH VELI AND RELATED CONSEPTS AND STATUS IN CURRICULUMS (MINISTRY OF EDUCATION) - TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI - pp.199 - ISSN : 1306-8253 - Turkish - Article - 2012 - WOS:000313459100013
1.1 D-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q4 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Okur, A; Alevli, O; - New Media Literacy Skills in Gifted Students - CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - Vol.20 - pp.265 - ISSN : 1848-5189 - DOI : 10.15516/cje.v20i1.2553 - English - Article - 2018 - WOS:000431820700010
1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Seda DEMİR, Alpaslan OKUR - Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Biçimbilimsel Ve Sözdizimsel Uzatıma İlişkin Öğrenici Farkındalık Düzeyleri - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.59 - pp.141 - ISSN : 1301-0085 - DOI : 10.9779.pauefd.1123297 - 2023
2 Soruc, A; Griffiths, C; Okur, A; - Characteristics of Learners of Turkish: Motivation, Investment, Beliefs, Autonomy and Strategies - JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING AND LEARNING - Vol.7 - pp.166 - ISSN : 2146-1732 - English - Article - 2017 - WOS:000417431400010
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Eroğlu, A., Okur, A. - DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMININ ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HİKÂYE YAZMA KAYGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - Milli Eğitim - pp.1529 - ISSN : 1302-5600 - DOI : 10.37669/milliegitim.824215 - tur - paper - 2022 - TRDizin
2 Okur, A., Yavuz, G. - Yabancılara Türkçe öğretiminde eğitsel oyunların konuşma becerisindeki rolü - RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi - pp.251 - ISSN : 2148-7782 - DOI : 10.29000/rumelide.1011405 - tur - paper - 2021 - TRDizin
3 Eroğlu, A., Okur, A. - Yabancı dil olarak Türkçeyi uzaktan öğretenlerin uzaktan öğretime ilişkin metaforik algıları - RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi - pp.325 - ISSN : 2148-7782 - DOI : 10.29000/rumelide.1011455 - tur - paper - 2021 - TRDizin
4 Okur, A., Azi̇zoğlu, N. - Eleştirel dinleme becerisinin kapsamının incelenmesi - RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi - pp.327 - ISSN : 2148-7782 - DOI : 10.29000/rumelide.898553 - tur - paper - 2021 - TRDizin
5 Eroğlu, A.; Okur, A. - Students’ opinions on the use of digital storytelling in Turkish course - International Online Journal of Education and Teaching (IOJET) - Vol.8(4) - pp.2248 - ISSN : 2148-225X - 2021
6 Eroglu, A., & Okur, A. - The effect of digital storytelling on digital literacy skills of the 7th graders at secondary school. - International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - Vol.13 (4) - pp.1235 - ISSN : 1309-2707 - DOI : https://doi.org/10.15345/iojes.2021.04.018 - 2021
7 Ozan ALEVLİ, Alpaslan OKUR - Investigation of Turkish Education Applied in Science and Art Centers to Gifted Students in Turkey - International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - Vol.13 (5) - pp.1503 - ISSN : 1309-2707 - 2021
8 Göçen, G.; Okur, A. - Turkish as a Foreign Language Learners’ Language Learning Skills Related Problems - International Journal of Psychology and Educational Studies - Vol. 7 (1) - pp.148 - ISSN : 2148-9378 - DOI : https://doi.org/10.17220/ijpes.2020.01.014 - 2020
9 Okur, A., Çapoğlu, E., Dhahi̇, A. - Yedi İklim C1 ve C2 Düzeyi Ders Kitaplarındaki Dinleme Metinlerinde Yer Alan Değerler - Turkish Studies - Language and Literature - pp.1369 - DOI : 10.47845/TurkishStudies.44746 - tur - paper - 2020 - TRDizin
10 Okur, A., Yardim, L., Yücelşen, N. - ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SERBEST OKUMA DURUMLARI - Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi - pp.1180 - tur - paper - 2020 - TRDizin
11 Okur, A., Azi̇zoğlu, N. - Üniversite Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalıklarının Demografik Değişkenler ve Günlük Ritim Özellikleri ile İlişkisi - Ana Dili Eğitimi Dergisi - pp.258 - tur - paper - 2020 - TRDizin
12 Demi̇ri̇z, H., Okur, A. - Türkçe Öğretiminde Yazma Öğretimine Akademik Türkçe Aşamasında Yabancı Öğrenciler Üzerinden Bir Bakış - Ana Dili Eğitimi Dergisi - pp.436 - tur - paper - 2019 - TRDizin
13 Şenyi̇ği̇t, Y., Okur, A. - YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİ VE TELAFFUZ EĞİTİMİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - pp.519 - ISSN : 1302-8944 - DOI : 10.21764/maeuefd.544528 - tur - paper - 2019 - TRDizin
14 Göçen Özdemi̇rel, G., Okur, A. - YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ SÖZCÜKLERİN KULLANIM SIKLIĞI VE YAYGINLIĞI - Milli Eğitim - pp.447 - ISSN : 1302-5600 - tur - paper - 2016 - TRDizin
15 Çapoğlu, E., Okur, A. - Ortaokul 8.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerde Yer Alan Değerler - Sakarya University Journal of Education - pp.90 - tur - paper - 2015 - TRDizin
16 Aysun EROĞLU, Alpaslan OKUR - Teacher Candidates Attitudes towards Spelling and Punctuation Used in Social Communication Tools - Procedia - Social and Behavioral Sciences - Vol.10/152 - pp.324-332 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.204 - 2014
17 ALPASLAN OKUR; - Language Use of Turkish Speaking Communities in the United Kingdom (A Case Study According to the Views of Families, Teachers and Students) - İnternational Online Journal of Educational Sciences - Vol.6 - pp.292-306 - ISSN : 1309-2707 - DOI : http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2014.02.004 - 2014
18 Alpaslan OKUR, Gökçen Göçen - The effects of TV on speech education - Educational Research and Reviews - Vol.82 - pp.63 - 2013
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Eroğlu, A.; Okur, A. - Yabancı dil olarak Türkçeyi uzaktan öğretenlerin uzaktan öğretime ilişkin metaforik algıları - RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi - Vol. (Ö10) - pp.325 - DOI : 10.29000/rumelide.1011455 - 2021
2 Yavuz, G.; Okur, A. - Yabancılara Türkçe öğretiminde eğitsel oyunların konuşma becerisindeki rolü - RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi - Vol.(Ö10) - pp.251 - ISSN : 2148-7782 - DOI : 10.29000/rumelide.1011405. - 2021
3 Azizoğlu, N. İ.; Okur, A. - Eleştirel dinleme becerisinin kapsamının incelenmesi - RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi - Vol.22 - pp.327 - ISSN : 2148-7782 - DOI : 10.29000/rumelide.898553 - 2021
4 Okur, A., Yardım, L. ve Yücelşen, N. - Uluslararası öğrencilerin serbest okuma durumları - Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi - Vol.9(3) - pp.1180 - ISSN : 2147-0146 - DOI : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4776 - 2020
5 Azizoğlu, N. İ. ve Okur, A. - Üniversite öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalıklarının demografik değişkenler ve günlük ritim özellikleri ile ilişkisi. , ), - - Ana Dili Eğitimi Dergisi - Vol.8(2 - pp.258 - ISSN : 2147-6020 - 2020
6 Alpaslan Okur-Erhan Çapoğlu-Alena Dhahi - Yedi İklim C1 ve C2 Düzeyi Ders Kitaplarındaki Dinleme Metinlerinde Yer Alan Değerler - Turkish Studies - Language, - Vol.15(3), - pp.1369 - DOI : https://dx.doi.org/10.47845/TurkishStudies.44746 - 2020
7 Aysun Eroğlu Alpaslan Okur - The Effect of Digital Storytelling on Attitudes of The 7th Graders at Secondary School Towards Story Writing - European Journal of Education Studies - Vol.7/12 - pp.370 - ISSN : 2501-1111 - DOI : http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v7i12.3428 - 2020
8 YUNUS ŞENYİĞİT, ALPASLAN OKUR - YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİ VE TELAFFUZ EĞİTİMİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.52 - pp.519 - ISSN : 2146-5983 - 2019
9 Hatice Neslihan DEMİRİZ, Alpaslan OKUR - Türkçe öğretiminde yazma öğretimine akademik Türkçe aşamasında yabancı öğrenciler üzerinden bir bakış - Ana Dili Eğitimi Dergisi - Vol.7(2) - pp.436-449 - ISSN : 2147-6020 - 2019
10 HATİCE NESLİHAN DEMİRİZ ALPASLAN OKUR - Orthographic Depth and Orthographic Depth of Turkish Language - Modern Journal of Language Teaching Methods - pp.87-96 - ISSN : 2251-6204 - DOI : http://mjltm.org/article-1-277-en.pdf - 2019
11 AZİZOĞLU, İ.N., OKUR, A. - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekrandan Okumaya Yönelik Metaforik Algıları. Yıl: 2018 Sayı: 46 Sayfa:1-21. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.46 - pp.1-21 - ISSN : 1302-8944 - DOI : 10.21764/maeuefd.334140 - 2018
12 GÖKÇEN GÖÇEN ALPASLAN OKUR - Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Ne Kadar Öğreteceğiz? - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Vol.7(3) - pp.2180-2203 - ISSN : 2147-1185 - 2018
13 GÖKÇEN GÖÇEN ALPASLAN OKUR - TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ SÖZCÜKLERİN KUL - Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi - Vol.7/1 - pp.481-508 - ISSN : 2147-0146 - DOI : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4073 - 2018
14 Betül KERAY DİNÇEL, Alpaslan OKUR, Zehra GÜDEN ALTMIŞ - NEDEN BAĞLAÇLARI”NIN OKUDUĞUNU ANLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.Cilt 9 Sayı 24 - pp.110-121 - ISSN : 1309-7423 - 2018
15 Gökhan YILMAZ Alpaslan OKUR - Geçici Eğitim Merkezindeki Sığınmacı Ortaokul Öğrencilerinin İkinci Dil Olarak Türkçe Konuşma Kaygılarının Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği. - International Journal of Languages' Education and Teaching - Vol. Volume 5 Issue 4 - pp.504-520 - DOI : 10.18298/ijlet.2391. - 2017
16 Göçen, G.; Okur, A. - Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.19 (3) - pp.119-136 - DOI : 10.17556/erziefd.336484 - 2017
17 Okur, A , Demirdöven, G . - Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgiye Ulaşma Tercihlerine Yönelik Görüşleri (Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Örneği) - Sakarya University Journal of Education - Vol. 7 (3) - pp.484-497 - DOI : 10.19126/suje.309338 - 2017
18 DEMİRDÖVEN, G , OKUR, A . - İki Dilli Türkçe Öğretmeni Adaylarının İki Dillilik Olgusuna Yönelik Görüşleri (Duisburg/Essen Üniversitesi Örneği) - Ana Dili Eğitimi Dergisi - Vol. 5 (4) - pp. 774-805 - DOI : 10.16916/aded.322742 - 2017
19 OKUR, A , AZİZOĞLU, N . - Yurtdışında Yaşayan Türklerin Eğitiminde Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Yeri - Ana Dili Eğitimi Dergisi - Vol.5 (4) - pp.747-757 - DOI : 10.16916/aded.324128 - 2017
20 Batır, R., Okur, A. - Kültürel mesafenin uluslararası öğrencilerin sosyokültürel adaptasyonlarına ve akademik başarılarına etkisi. - Journal of Human Sciences - Vol. 13 (3) - pp.3951-3960. - DOI : https://doi.org/10.14687/jhs.v13i3.3909 - 2016
21 Okur, A; Azizoğlu, İ.N - Dinleme Üstbiliş Stratejileri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.40 - pp.113-124 - ISSN : 1302-8944 - 2016
22 Göçen, G.; Okur, A. - Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı ve Yaygınlığı - Milli Eğitim - Vol.210 (45) - pp. 447-477 - DOI : 1302-5600 - 2016
23 Göçen, G. ve Okur, A. - Ortaokula Yönelik Söz Varlığı Araştırmalarının İncelenmesi: Tezler. - Ana Dili Eğitimi Dergisi - Vol.3(1) - pp.64-79 - ISSN : 2147-6020 - 2015
24 Erhan Çapoğlu, Alpaslan OKUR - Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerde Yer Alan Değerler - Sakarya University Journal of Education - Vol.5/3 - pp.90-104 - ISSN : 2146-7455 - DOI : http://dx.doi.org/10.19126/suje.37153 - 2015
25 KESKİN FUNDA, ÖMEROĞLU ENGİN, OKUR ALPASLAN - 0 6 Yaş Arasındaki Çocuklara Sözcük Öğretimi ile ilgili Çalışmaların İncelenmesi - Ana Dili Eğitimi - Vol.3/1 - pp.80-95 - ISSN : 2147-6020 - 2015
26 Aysun EROĞLU, Alpaslan OKUR - Ortaokul 5 8 Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Atatürk Teması Üzerine Bir İnceleme - Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi - Vol.30/90 - pp.115-136 - ISSN : 1011 - 727X - 2014
27 Üzeyir Süğümlü, Gökçen GöçenALPASLAN OKUR; - Kitaptan Uyarlama Sinema Filmlerinin Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Okuma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi - The Journal of International Social Research - Vol.33 (7) - pp.667-685 - ISSN : 1307 -9581 - 2014
28 MUSTAFA BEKTAŞ; ALPASLAN OKUR; BUKET KARADAĞ - İlkokul ve Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Metaforik Algı Olarak Kitap - Türk Kütüphaneciliği - Vol.28 (2) - pp.154-168 - 2014
29 ALPASLAN OKUR; - İlköğretim birinci kademede sözcük öğretimi ile ilgili çalışmaların incelenmesi - Ana Dili Eğitimi Dergisi - Vol.2 (4) - pp.50-65 - DOI : http://dx.doi.org/10.16916/aded.62184 - 2014
30 Okur, A. ve Dağtaş, A.ALPASLAN OKUR; - Ortaokula yönelik kelime öğretimi çalışmaları - Ana Dili Eğitimi Dergisi - Vol.2 (4) - pp.68-84 - DOI : http://dx.doi.org/10.16916/aded.00066 - 2014
31 Okur, A.; Ari, G. - Readability of texts Turkish textbooks in grades 6, 7, 8 | 6, 7, 8. Sinif Türkçe ders kitaplarindaki metinlerin okunabilirligi - Elementary Education Online - Vol.12 - pp.202-226 - ISSN : 13053515 - Article - 2013 - SCOPUS_ID:84875311803
32 Alpaslan OKUR - Millî Kültür ve Folklorun Türkçe Ders Kitapları Aracılığıyla Aktarımı - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı - Vol.611 - pp.877 - 2013
33 Alpaslan OKUR, Gökhan ARI - 6, 7, 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirliği - İlköğretim Online (Elementary Education Online) - Vol.121 - pp.202 - 2013
34 Alpaslan OKUR, Gökhan ARI, Fatma ERSOYALP, Esra K. OKUR - 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirliği - Sakarya University Journal of Education - Vol.32 - pp.65 - 2013
35 Alpaslan OKUR , Funda KESKİN - Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği - The Journal of Academic Social Science Studies - Vol.62 - pp.1619 - 2013
36 Okur, A., Demirtaş, T., Keskin, F. - Yazma Eğitiminde En Son Uygulamalar Üzerine Bir Model İncelemesi: Avustralya Ana Dili Öğretim Programı Portfolyosu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.321 - pp.297 - ISSN : ISSN: 1300-302X - 2013
37 Gökhan Arı, Alpaslan Okur - Öğrencilerin İlköğretim 100 Temel Eseri Okuma Durumu - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.173 - pp.307 - Aralık - 2013
38 Alpaslan OKUR - Edebî Eserlerden Uyarlanan Dizilerin Okumaya Etkisi - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.628 - pp.228 - 2013
39 Alpaslan OKUR, Üzeyir SÜĞÜMLÜ, Gökçen GÖÇEN - İkna Edici Konuşma ve Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Avustralya Ana Dili Öğretimi Ders Materyalleri ve Türkçe Örneği) - Turkish Studies International Periodical for the Languages - Vol.88 - pp.951 - 2013
40 Alpaslan OKUR, Elif BEYCE - Dinleme Becerisinin Kültürümüzdeki Yeri ve Dinleme Eğitiminin Önemi: Kutadgu Bilig Örneği Üzerinden - Turkish Studies International Periodical for the Languages - Vol.84 - pp.1099 - 2013
41 Alpaslan OKUR, Abbas ONUK - Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme - The Journal of Academic Social Science Studies - Vol.66 - pp.877 - 2013
42 Alpaslan OKUR, Gökçen GÖÇEN, Üzeyir SÜĞÜMLÜ - İkna Edici Yazma ve Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Avustralya Ana Dili Öğretimi Ders Materyalleri Örneği) - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.21 - pp.167 - 2013
43 Alpaslan OKUR, Yusuf ÖZSOY - Üstün Zekalı Öğrencilerin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Bartın Bilsem Örneği - Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Dergisi Eğitimde Kuram ve Uygulama - Vol.93 - pp.254 - 2013
44 Alpaslan OKUR - Türkçe Ders Kitaplarında Bilim ve Teknoloji - Turkish Studies International Periodical for the Languages - Vol.742 - pp.2413 - ISSN : 1308-2140 - DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3972 - Aralık - 2012
45 Alpaslan OKUR, Gökçen Göçen - Güzel Konuşmada Televizyonu Kullanabilmek ve Bir Model Örneği Önerisi - Sosyal Politikalar Çalışmaları - Vol.7 - pp.87 - ISSN : 1303-0256 - Temmuz-Aralık - 2012
46 Alpaslan OKUR - İlköğretim Sözlükleri Üzerine - Turkish Studies International Periodical For the Languages - Vol.61 - pp.1567 - winter - 2011 - SAU
47 Alpaslan OKUR , Cemal YILDIZ - İlköğretim Okullarındaki Okuma Etkinliklerinde Gözardı Edilen Bir Konu: Sözcük Öğretimi - Türklük Bilimi Araştırmaları - Vol.1527 - pp.753 - Bahar - 2010 - SAU
48 Alpaslan OKUR - Çocuk Eğitimi ve Dil Gelişiminde Türk Medyası - İstanbul Aydın Ünv. ABMYO Dergisi - Vol.8 - pp.47 - 2007 - SAU
49 Alpaslan OKUR - Çocuğa Yönelik Anlatı ve Yazınsal Türlerle Anadili Öğretimi Üzerine Bir İnceleme - Anadili - Vol.28 - pp.7 - 2003 - SAU
50 Alpaslan OKUR - Gustava Guillama ve Psikosistematik - Anadili - Vol.25 - pp.69 - 2002 - SAU
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Eroglu, A; Okur, A; Besoluk, S; - Procedia Social and Behavioral Sciences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014) - pp.324 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.204 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000348253300057
2 ALPASLAN OKUR; - Kademelerüstü Bir Durum: Geçmişten Günümüze Ülkemizde Üstün Zekalılar Bakış ve Üstün Zekalıların Eğitimi - 2014
3 Konuşma Öğretiminde Akıcı Konuşma Bozukluğu (Kekemelik) ile Karşılaşma Durumu Üzerine Bir Çalışma - 2010 - SAU
4 İnsanoğlunun Karşılaştığı İlk Edebi Ürünler: Hayvan Masalları - 2005 - SAU
5 Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleriyle Anadili ve Edebiyat Öğretimi - 2002 - SAU
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Manolya Saatçi, Alpaslan Okur - Irak Türkmenlerinin Eğitim Sorunları ve Türkçe Eğitimi Durumları Üzerine Bir Çalışma (Kerkük Örneği) - 2015
2 ALPASLAN OKUR; - THE IMPORTANCE OF MOTIVATION IN TURKISH TEACHING FOR FOREIGNER - 2014
3 ALPASLAN OKUR; NAHİDE İREM AZİZOĞLU; - A COMPARATIVE RESEARCH INTENDED FOR 7TH GRADE STUDENTS’ LISTENING/WATCHING AND  READING SKILLS (SAMPLE OF DEDE KORKUT STORIES) - 2014
4 Alpaslan OKUR - Turkish Schools in Great Britain from the point of Turkish and the Existence of Turkish Culture - 6-8 July - 2013
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 İSMAİL GÜLEÇ; MEHMET BARIŞ HORZUM; ALPASLAN OKUR; - Yurtdışında Türkçe Öğretmenleri İçin Karma Öğrenme Sertifika Programı - 2014
3.2-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Güleç, İ., Okur, A., İnce, B. - Research in Second Language Education - Peterlang Edition - 2017
3.6-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 ALPASLAN OKUR İSMAİL GÜLEÇ BEKİR İNCE - Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yeni Yönelimler 2 (EDİTÖR) - BEŞİZ YAYINCILIK - 2020
2 ALPASLAN OKUR İSMAİL GÜLEÇ BEKİR İNCE - Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yeni Yönelimler (Editör) - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI - 2019
3 Okur, A., Güleç, İ., İnce, B. - Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırmalar (Editör) - Sakarya Üniversitesi TÖMER Yayınları - 2016
4 Okur, A., Güleç, İ. - III. Avrupalı Türkler Anadili Eğitim Çalıştayı (Yayına Hazırlayan) - Sakarya Üniversitesi TÖMER Yayınları - 2016
5 İsmail Güleç, Alpaslan Okur - III. Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı: Türkçe Öğretmeni Yeterliği - Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü - pp.204 - 2015
6 İsmail GÜLEÇ, Alpaslan OKUR - II. Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı: Lisansüstü Eğitim-Dersler - Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü - pp.120 - 2013
7 ALPASLAN OKUR (EDİTÖR)ALPASLAN OKUR; ALPASLAN OKUR; - YAŞAM BOYU OKUMA EĞİTİMİ - PEGEM AKADEMİ - Vol. - pp.326 - 2013
8 ALPASLAN OKUR; - Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı - Grafiker Yayınları - Vol. - pp.583 - 2013
9 Alpaslan OKUR, Cemal YILDIZ, Gokhan ARI, Yakup YILMAZ - Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya TÜRKÇE ÖĞRETİMİ - PegemA - 2010 - SAU
3.7-TAM KİTAP ÇEVİRİSİ :
1 ALPASLAN OKUR (ED.) DAMLA OKYAY, HARUN İLÇİOĞLU, VELİ GÖK - Yabancı Uyruklular için Şarkılarla Türkçe Öğretimi - Sakarya Üniversitesi - 2018
3.8-KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ :
1 Alpaslan OKUR, Gökçen GÖÇEN ÖZDEMİREL - Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları (Editör: Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL) - Nobel Yayıncılık - 2019
2 BEKİR İNCE; - Yabacılara Türkçe Öğretimi El Kitabı - Grafiker - Vol. - pp.583 - 2014
3 Alpaslan OKUR, Gökhan ARI, Gökhan ÇETİNKAYA, Hakan Ülper, Kutlay YAĞMUR, Leyla SUBAŞI UZUN - Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeler - PegemA - 2010 - SAU
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 Gökçen Göçen Özdemirel, Abdulkadir Türkmetin, Ufuk Özdemir, Alpaslan OKUR - Vol.44273 - DOI : 1 - 118B232 - 2018
2 Alpaslan OKUR,Nahide İrem AZİZOĞLU - 7.Sınıf Öğrencilerinin Dinleme/İzleme ve Okuma Becerilerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma(Dede Korkut Hikayeleri Örneği) - Vol. 5000 - DOI : 1 - 2014-70-01-001 - 2014
3 Alpaslan OKUR,Gökçen GÖÇEN - Televizyonun Konuşma Eğitimine Etkileri - Vol. 2500 - DOI : 1 - 2011-70-01-003 - 2011
4 Alpaslan OKUR,Gökçen GöÇEN - Televizyonun Konuşma Eğitimine Etkileri - Vol.2500 - DOI : 1 - 3 - 2011-70-01-003 - 2011 - SAU-EBYLTEZ -2011-70-01-003
2.15-TÜBİTAK 2209-A, 2209-B, 2242 PROJELERİNDE DANIŞMAN OLMAK (EN FAZLA 100 PUAN ALINABİLİR.) :
1 ALPASLAN OKUR, ERDAL ÖZCAN, SAFA EROĞLU - Vol.50250 - DOI : 1 - 18531138 - 2019
2 Alpaslan OKUR, Firdevs KARAHAN, Mehmet Barış HORZUM, Firdevs KARAHAN, İsmail GÜLEÇ - Vol.66000 - DOI : 1 - K113 - 2016
3 ALPASLAN OKUR; - Yurt Dışı Türkler Başkanlığı - Vol.71202 - DOI : 1 - K113 (Yurtdışında Türkçe-Türk Kültürü Eğitmen ve Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Programı (İngiltere Örneği)) - 2014
9.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK :
1 ALPASLAN OKUR; SELÇUK ÖZDEN; - Akademik Bakış Dergisi - 2014
9.5-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞEREDİTÖRLÜKLER :
1 ALPASLAN OKUR; SELÇUK ÖZDEN; - YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ EL KİTABI - 2014
2 Yaşam Boyu Okuma Eğitimi - 2013
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞER EDİTÖRLÜKLER :
1 International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - Vol.2 - 2013
2 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi - Vol.1 - 2013
3 Educational Research and Reviews - Vol.2 - 2013
4 Turkish Studies - Vol.2 - 2013
5 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.2 - 2013
6 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.2 - 2013
7 British Journal of Education, Society & Behavioural Science - Vol.2 - 2013
8 International Journal of Language Academy - Vol.2 - 2013
9 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.3 - 2012
10 Akademik Bakış - Vol.2 - 2012
11 Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi - Vol.2 - 2012 - SAU
12 Akademik Bakış Dergisi - Vol.2 - 2012 - SAU
13 Turkish Studies International Periodical For the Languages - Vol.2 - 2012 - SAU
14 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi - Vol.2 - 2012 - SAU
15 Sakarya University Journal Education (SUJE) - Vol.3 - 2011 - SAU
16 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2010 - SAU
17 İlköğretim Online - 0 - SAU
18 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 0 - SAU
9.10-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ - 2018
2 Sakarya University Journal of Education - 2018
3 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ - 2017
4 Sakarya University Journal of Education - 2017
5 Sakarya University Journal of Education - 2016
6 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ - 2016
7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ - 2015
8 Sakarya University Journal of Education - 2015
9 Sakarya University Journal of Education - 2014
10 ALPASLAN OKUR; ALPASLAN OKUR; SELÇUK ÖZDEN; - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ - 2014
11 Sakarya University Journal of Education - 2013
10.4-ULUSLARARASI KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS, FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM/SANAT/TASARIM KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Alpaslan OKUR - Makale teşvik ödülü - Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörlüğü - 12 - 2012
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS, FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM/SANAT/TASARIM KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Alpaslan OKUR - Yayın Teşvik - TUBİTAK - Aralık - 2012
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 Ortaokul öğrencilerinin eleştirel dinleme becerilerinin geliştirilmesi - Nahide İrem Azizoğlu - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI - 2020
2 Ortaokul 7. sınıf Türkçe dersinde dijital hikâye anlatımının kullanılması - AYSUN EROĞLU - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI - 2020
3 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözlü Dilin Kelime Sıklığı Ve A1-A2 Seviye Sözlüğü - Yunus ŞENYİĞİT - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI - 2020
4 Bibliyoterapi Tekniğinin Üstün Zekâlı/Yetenekli Öğrencilerin Okumaya Yönelik Tutum ve Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi - HÜSEYİN TAŞ - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI - 2019
5 Özel Yetenekli Öğrencilere Bilim ve Sanat Merkezlerinde Uygulanan Türkçe Eğitimi: Bir Durum Çalışması - OZAN ALEVLİ - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri En stitüsü - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI - 2019
6 Yabancılar için Hazırlanan Türkçe Ders Kitaplarındaki Söz Varlığı ile Yabancı Dil olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarındaki Söz Varlığı - GÖKÇEN GÖÇEN - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe Eğitimi - 2016
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde karşılaşılan zorluklar (Ukrayna örneği) - ANASTASIIA KHOMENIUK - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI - 2020
2 Yurt Dışında Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkoloji Bölümünü Seçme Sebepleri (Kazakistan Örneği) - TOGZHAN ZHUMAKANOVA - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI - 2020
3 Ana Dili Arapça Olan Öğrencilerin Konuşma Beceresinin Üzerinde Bir Araştırma - HAYA ALDARAGHMEH - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI - 2020
4 Yenilikçi Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Kapsamında Belçika’daki İkidilli Türk Çocuklarına Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Bir Çalışma (Gent Örneği) - REYHAN KIZILMEŞE - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YURTDIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI - 2020
5 Küresel Ögeler Açısından Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kaynak İncelemesi: Türkçeye Yolculuk B1-B2 Örneği - FİTNAT KILIÇ - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YABANCILARA TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI - 2019
6 ÇOCUĞA HİTAP EDEN ANİMASYON SİNEMA FİLMLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZ VARLIĞINA ETKİSİ - ZEYNEP ZENGİN AYDOĞDU - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI - 2019
7 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Cümle Piramidi Tekniğinin Yazma Eğitiminde Kullanımı - İSMAİL AYDOĞDU - Sakarya Üniversitesi - Eğitm Bilimleri Enstitüsü - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI - 2019
8 Yabancilara Türkçe Ögretimi Ders Kitapları İle Yabanci Dil Olarak İngilizce Ögretimi Ders Kitaplarının Tema Ve Tema İçeriğindeki Sözcükler Açısından Karşılaştırılması - KENAN GÜNEŞ - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YABANCILARA TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI - 2019
9 Türkiye’de Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Dil Becerileri Hata Analizleri - BERNA ELTURAN - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YABANCILARA TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI - 2019
10 Kültür Aktarımı Bağlamında Yabancı Dil Olarak Arapça ve Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının Karşılaştırılması - TAWFIK ABDO TAHER ANAAM AL-SHARABI - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI - 2019
11 Afganistan'da Türkçe Öğretimi Bağlamında Gelişen Türkiye Algısı - KHUDAYBERDY NAZARY - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI - 2019
12 Ortaokuldaki sıgınmacı ögrencilerin konusma kaygılarının degerlendirilmesi - GÖKHAN YILMAZ - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YABANCILARA TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI - 2018
13 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Dil Yeterliliklerinin Sosyokültürel Uyuma Etkisi - RIZA BATIR - Sakarya Üniversitesi - Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YABANCILARA TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI - 2017
14 Soydaş İki Dillilere Türkçe Öğretiminde Ölçme Ve Değerlendirme (Arapça Ve Türkçe Bilen Kerkük Türkmenleri Örneği) - MNOLYA OMAR - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe Eğitimi - 2016
15 Yurt Dışında Yetiştirilen Türkçe Öğretmeni Adaylarının İki Dillilik Olgusuna Yönelik Görüşleri (Duisbg/Essen Üniversitesi Örneği) - GÖKHAN HALDUN DEMİRDÖĞEN - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe Eğitimi - 2016
16 Özel Yetenekli (Üstün Zekâlı ve Yetenekli) Ortaokul Öğrencilerinde Yazma Kaygısı - YUSUF ÖZSOY - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe Eğitimi - 2015
17 Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Dinleme-İzleme ve Okuma Becerilerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Dede Korkut Hikayelerinden Seçme İki Örnek) - İREM NAHİDE AZİZOĞLU - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe Eğitimi - 2015
18 Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Kullanılan Tablet Bilgisayar ile Yazı Yazmaya Yönelik Hazırbulunuşlukları - AYSUN EROĞLU - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe Eğitimi - 2015
19 Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi - ERHAN ÇAPOĞLU - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü, - Türkçe Eğitimi - 2014
20 - Televizyonun Konuşma Eğitimine Etkileri ve Konuşma Eğitiminde Televizyondan Yararlanma - GÖKÇEN GÖÇEN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TÜRKÇE EĞİTİMİ - 2011
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
2 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAYNAKÇA İNCELEMELERİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
3 SEMİNER - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
4 TÜRKÇE DİL BİLGİSİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
5 YTÖ İÇİN SEVİYELERE GÖRE SORU HAZIRLAMA TEKNİKLERİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2018
6 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2018
7 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAYNAKÇA İNCELEMELERİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2018
8 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2017
9 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAYNAKÇA İNCELEMELERİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2017
10 YTÖ İÇİN SEVİYELERE GÖRE SORU HAZIRLAMA TEKNİKLERİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2017
11 SEMİNER - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
12 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAYNAKÇA İNCELEMELERİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
13 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
14 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KAYNAKÇA İNCELEMELERİ - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
15 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÜRELİ YAYIN İNCELEMELERİ - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
16 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAYNAKÇA İNCELEMELERİ - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
17 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KAYNAKÇA İNCELEMELERİ - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2015
18 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAYNAKÇA İNCELEMELERİ - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2015
19 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÜRELİ YAYIN İNCELEMELERİ - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2015
20 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KAYNAKÇA İNCELEMELERİ - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2014
21 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAYNAKÇA İNC - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2014
22 DİL GELİŞİMİNDE OKUMA UYGULAMALARI - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2014
23 YABANCILARA SÖZCÜK ÖĞRETİMİ VE YABANCILAR İÇİN SÖZ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
24 DİL GELİŞİMİNDE OKUMA UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
25 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAYNAKÇA İNC - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
26 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KAYNAKÇA İNCELEMELERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
27 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAYNAKÇA İNC - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
28 DÖNEMLERE GÖRE SÖZCÜK HAZİNESİNİ GELİŞTİRME YOLLAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
29 PROJE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
30 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ METİN İNCELEMELERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
31 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÜRELİ YAYIN İNCELEMELERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
32 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÜRELİ YAYIN İNCELEMELERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
33 KARŞILAŞTIRMALI ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARI İ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
34 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KAYNAKÇA İNCELEMELERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
35 DİL GELİŞİMİNDE OKUMA UYGULAMALARI(DR) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
36 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
37 UZMANLIK ALAN DERSİ (DR) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
38 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAYNAKÇA İNC - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
39 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
40 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KAYNAKÇA İNCELEMELERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
41 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KAYNAKÇA İNCELEMELERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
42 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
43 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
44 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
45 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
46 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
47 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
48 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KAYNAKÇA İNCELEMELERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Yabancılara Türkçe Öğretimi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
2 Anlatma Teknikleri: Konuşma Öğretimi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
3 Türkçe Ders Kitabı İncelemesi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
4 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
5 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
6 OKUL DENEYİMİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
7 OKUL DENEYİMİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
8 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
9 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
10 Türkçe Ders Kitabı İncelemesi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
11 Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
12 Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
13 Türkçe Ders Kitabı İncelemesi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
14 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
15 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
16 OKUL DENEYİMİ - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
17 OKUL DENEYİMİ - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2015
18 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2015
19 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2015
20 Türkçe Ders Kitabı İncelemesi - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2015
21 Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2015
22 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMESİ - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2014
23 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
24 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
25 OKUL DENEYİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2013
26 ANLAMA TEKNİKLERİ: OKUMA EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
27 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
28 ANLAMA TEKNİKLERİ: OKUMA EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
29 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2013
30 ANLATMA TEKNİKLERİ: KONUŞMA EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
31 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
32 ANLATMA TEKNİKLERİ: KONUŞMA EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
33 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
34 OKUL DENEYİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2013
35 A SEÇ III: TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
36 A SEÇ III: TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
37 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2013
38 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
39 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2012
40 ANLATMA TEKNİKLERİ: KONUŞMA EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
41 ANLATMA TEKNİKLERİ: KONUŞMA EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
42 ANLATMA TEKNİKLERİ: KONUŞMA EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
43 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
44 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
45 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
46 ANLATMA TEKNİKLERİ: KONUŞMA EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
47 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2012
48 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMESİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
49 ANLAMA TEKNİKLERİ: OKUMA EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
50 ANLAMA TEKNİKLERİ: OKUMA EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
51 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMESİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
52 ANLAMA TEKNİKLERİ: OKUMA EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
53 ANLAMA TEKNİKLERİ: OKUMA EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
54 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2011
55 ANLAMA TEKNİKLERİ: OKUMA EĞİTİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
56 ANLAMA TEKNİKLERİ: OKUMA EĞİTİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
57 OKUL DENEYİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2011
58 OKUL DENEYİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2011
59 OKUL DENEYİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2011
60 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2011
61 ANLAMA TEKNİKLERİ: OKUMA EĞİTİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
62 ANLAMA TEKNİKLERİ: OKUMA EĞİTİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
63 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMESİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
64 ANLATMA TEKNİKLERİ: KONUŞMA EĞİTİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
65 ANLATMA TEKNİKLERİ: KONUŞMA EĞİTİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
66 ANLAMA TEKNİKLERİ: DİNLEME EĞİTİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
67 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2010
68 OKUL DENEYİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2010
69 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
70 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMESİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
71 ANLATMA TEKNİKLERİ: KONUŞMA EĞİTİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
72 ANLATMA TEKNİKLERİ: KONUŞMA EĞİTİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
73 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
74 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2010
75 OKUL DENEYİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2010
76 OKUL DENEYİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2010
77 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
78 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
79 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
80 ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
81 ANLAMA TEKNİKLERİ: OKUMA EĞİTİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
13.4-EĞİTİM-SEMİNER-SERTİFİKA :
1 Alpaslan OKUR, M. Barış HORZUM, Firdevs KARAHAN, Bekir İNCE, İsmail GÜLEÇ - Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim) 1 - Mart-Mayıs 2017 - 2017
2 Alpaslan OKUR, Firdevs KARAHAN, Yılmaz DAŞCIOĞLU, Mehmet Barış HORZUM, İsmail GÜLEÇ, Bekir İNCE, Erdal ÖZCAN, - Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim) 2 - Haziran-Temmuz 2017 - 2017
14.3-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 IV. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 2011. - 2011 - SAU
2 Uluslararası X. Dil, Yazın ve Deyiş Bilim Sempozyumu. Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 2011. - 2011 - SAU
3 III. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2010. - 2010 - SAU
4 II. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, ürgüp - 2009 - SAU
5 I. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC - 2008 - SAU
6 I. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC - 2008 - SAU
7 Uluslararası V. Dil, Yazın ve Deyiş Bilim Sempozyumu. Marmara Üniversitesi, İstanbul - 2005 - SAU
8 Uluslararası 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu. Marmara üniversitesi, İstanbul - 2000 - SAU
14.4-ULUSLARARASI SPORDA HAKEMLİK, ANTRENÖRLÜK, İDARECİLİK, MENTOR, KONDİSYONER, FİZYOTERAPİST, SPOR HEKİMİ VB. GÖREV YAPMAK :
1 28. Dilbilim Kurultayı - 2014
2 ALPASLAN OKUR; - 28. Dilbilim Kurultayı Düzenleme Kurulu Üyesi - 2014
3 Alpaslan OKUR - II. Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı - 2013
4 Alpaslan OKUR - Avrupalı Türklerin Anadili Eğitimi Çalıştayı - 2013
5 5. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, MEB-Gazi Üniversitesi, Ankara - 2011 - SAU
6 Yunus Emre Enstitüsü - Yabancılara Türkçe Öğretimi Çalıştayı - 2010 - SAU
7 MEB Talım Terbiye Kurulu Başkanlığı - Şimdi Okuma Zamanı Çalıştayı - 2010 - SAU
8 Yeni Türkçe Öğretimi Programı Tanıtımı Konferansı, Türk-Eğitim Sen, İstanbul - 2007 - SAU
MAKALELER
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Biçimbilimsel Ve Sözdizimsel Uzatıma İlişkin Öğrenici Farkındalık Düzeyleri
Dijital Hikâye Anlatımının Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Yazma Kaygıları Üzerindeki Etkisi
The Impact of Literature Circles Technique in Speaking Skills
Yabancı dil olarak Türkçeyi uzaktan öğretenlerin uzaktan öğretime ilişkin metaforik algıları
Eleştirel dinleme becerisinin kapsamının incelenmesi
Kültürel Diplomasi Bağlamında Millî Kültür Enstitülerinin Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tanıtılması Bakımından İşlevleri
Parenting Attitudes In Young Adult Novels
Yabancılara Türkçe öğretiminde eğitsel oyunların konuşma becerisindeki rolü
Investigation of Turkish Education Applied in Science and Art Centers to Gifted Students in Turkey
The effect of digital storytelling on digital literacy skills of the 7th graders at secondary school.
Students’ opinions on the use of digital storytelling in Turkish course
Turkish as a Foreign Language Learners’ Language Learning Skills Related Problems
Yedi İklim C1 ve C2 düzeyi kitaplarındaki dinlememetinlerinde yer alan değerler
Üniversite öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalıklarının demografik değişkenler ve günlük ritim özellikleri ile ilişkisi
The Effect of Digital Storytelling on Attitudes of The 7th Graders at Secondary School Towards Story Writing
Uluslararası öğrencilerin serbest okuma durumları
Orthographic Depth and Orthographic Depth of Turkish Language
Türkçe Öğretiminde Yazma Öğretimine Akademik Türkçe Aşamasında Yabancı Öğrenciler Üzerinden Bir Bakış
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİ VETELAFFUZ EĞİTİMİ
“Neden Bağlaçları”nın Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Ne Kadar Öğreteceğiz?
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ SÖZCÜKLERİN KULLANIM YAYGINLIĞI VE SÖZCÜKLERİN SEVİYELERE DAĞILIMI
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekrandan Okumaya Yönelik Metaforik Algıları
New Media Literacy Skills in Gifted Students . Vol.20 No.1/2018, pages: 265-289
Characteristics of Learners of Turkish: Motivation, Investment, Beliefs,Autonomy and Strategies
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı
Yurtdışında Yaşayan Türklerin Eğitiminde Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Yeri
İki Dilli Türkçe Öğretmeni Adaylarının İki Dillilik Olgusuna Yönelik Görüşleri (Duisburg/Essen Üniversitesi Örneği)
Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgiye Ulaşma Tercihlerine Yönelik Görüşleri (Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Örneği).
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı
Geçici Eğitim Merkezindeki Sığınmacı Ortaokul Öğrencilerinin İkinci Dil Olarak Türkçe Konuşma Kaygılarının Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği.
Yurtdışında Yaşayan Türklerin Eğitiminde Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Yeri
Kültürel mesafenin uluslararası öğrencilerin sosyokültürel adaptasyonlarına ve akademik başarılarına etkisi
Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı ve Yaygınlığı
Dinleme Üstbiliş Stratejileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerde Yer Alan Değerler
0 6 Yaş Arasındaki Çocuklara Sözcük Öğretimi ile ilgili Çalışmaların İncelenmesi
Ortaokula Yönelik Söz Varlığı Araştırmalarının İncelenmesi Tezler
Teacher Candidates Attitudes towards Spelling and Punctuation Used in Social Communication Tools
İlkokul ve Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Metaforik Algı Olarak Kitap
Kitaptan Uyarlama Sinema Filmlerinin Ortaokul Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Okuma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi
Ortaokula yönelik kelime öğretimi çalışmaları
İlköğretim birinci kademede sözcük öğretimi ile ilgili çalışmaların incelenmesi
Ortaokul 5 8 Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Atatürk Teması Üzerine Bir İnceleme
Language Use of Turkish Speaking Communities in the United Kingdom A Case Study According to the Views of Families Teachers and Students
Öğrencilerin İlköğretim 100 Temel Eseri Okuma Durumu
Edebî Eserlerden Uyarlanan Dizilerin Okumaya Etkisi
İkna Edici Konuşma ve Karşılaştırmalı Bir Araştırma Avustralya Ana Dili Öğretimi Ders Materyalleri ve Türkçe Örneği
Dinleme Becerisinin Kültürümüzdeki Yeri ve Dinleme Eğitiminin Önemi Kutadgu Bilig Örneği Üzerinden
Yazma Eğitiminde En Son Uygulamalar Üzerine Bir Model İncelemesi Avustralya Ana Dili Öğretim Programı Portfolyosu
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme
İkna Edici Yazma ve Karşılaştırmalı Bir Araştırma Avustralya Ana Dili Öğretimi Ders Materyalleri Örneği
The effects of TV on speech education
6 7 8 Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirliği
Readability of texts Turkish textbooks in grades 5
Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürel ögelerin aktarımı: İstanbul yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği.
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği
Millî Kültür ve Folklorun Türkçe Ders Kitapları Aracılığıyla Aktarımı
Üstün Zekalı Öğrencilerin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Bartın Bilsem Örneği
Hacı Bektaş Velî ve İlgili Kavramların Tanınabilirlik Algısı Üzerine Bir Araştırma ve Öğretim Programlarındaki MEB Durumu
İlköğretim Türkçe Sözlükleri Üzerine
İlköğretim Okullarındaki Okuma Etkinliklerinde Gözardı Edilen Bir Konu Sözcük Öğretimi
İlköğretim okullarındaki okuma etkinliklerinde göz ardı edilen bir konu: sözcük öğretimi.
BİLDİRİLER
Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarındaki Dört Temel Beceri ve Dil Bilgisi Etkinlikleri Üzerine Bir İnceleme (5. Seviye Örneği)
Yabancı Öğrencilere Türkçe Kelime Öğretiminde Kültürel Unsurların Etkisi
Eleştirel dinleme becerisinin kapsamının incelenmesi
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Dil Becerilerine ve Teknoloji Kullanımına Yönelik Yaşadığı Sorunlar
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK TÜRKÇE DERSLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Öğrenme Uygulamaları Düzeylerinin İncelenmesi (Sakarya Üniversitesi TÖMER Örneği
YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİLSEL BECERİLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (DUİSBURG/ESSEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Serbest Okuma Durumları: Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Örneği
Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Serbest Okuma Durumları: Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Örneği
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında YapılanÇalışmaların Eğilimleri
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OALRAK ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
İki Dillilik İle İlgili Yazılan Lisansüstü Tezlerin (2000-2016) Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Bilim Dili Olarak Türkçeye Bir BakıĢ (Akademik Türkçe Öğrenen Misafir Öğrenciler ve Türkçe Öğretmeni Adayları Gözüyle)
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekrandan Okumaya Yönelik Metaforik Algıları
YURT DIŞINDAKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUKLARININ UEYHB DEĞİŞİMİ
Evaluation of methods of Reading in the books for teaching Turkish to foreihners
Evaluation of methods of Reading in the books for teaching Turkish to foreihners
Irak Türkmenlerinin Eğitim Sorunları ve Türkçe Eğitimi Durumları Üzerine Bir Çalışma Kerkük Örneği
8 ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ KURULTAYI
ORTAOKUL 8 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE KULLANILAN TABLET BİLGİSAYAR İLE YAZI YAZMAYA YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUKLARI
ORTAOKUL 8 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE KULLANILAN TABLET BİLGİSAYAR İLE YAZI YAZMAYA YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarında Bulunan Okuma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
A COMPARATIVE RESEARCH INTENDED FOR 7TH GRADE STUDENTS LISTENING WATCHING AND READING SKILLS SAMPLE OF DEDE KORKUT STORIES
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Yurtdışındaki Üniversitelerin Türkoloji Bölümlerinde Alan Eğitimi Veren Türk Okutmanlarının Mesleki Eğitim Projesi
Yurtdışındaki Eğitim Kurumlarında Yabancılara Türkçe Eğitimi Veren Türk Okutmanlarının/Öğretmenlerinin Mesleki Eğitim Projesi
Yurtdışında Yaşayan Eğiticilere Yönelik Türkçe Öğretimi Sertifika Programı 4
Yurtdışındaki Türkçe Eğiticilerine Yönelik Çevrimiçi Eğitim Programı 3
YAZDIKÇA YAZIYORUM II
"Yurtdışındaki Türkçe Eğiticilerine Yönelik Çevrimiçi Eğitim Programı: Hollanda
"Yurtdışındaki Türk Çocukları için Yurtdışındaki Türkçe Öğretimi Eğiticilerinin Çevrimiçi Eğitimi"
Uluslararası İleri Türkçe Öğrencileri İçin Türk Edebiyatının Temel Eserlerini Sadeleştirme: Beş Şehir
Yazdıkça Yazıyorum
Ortaokul öğrencilerinin eleştirel dinleme becerilerinin geliştirilmesi
3 Dakikada İnteraktif Türkçe Projesi
Yurtdışında Türkçe Türk Kültürü Eğitmen ve ÖğretmeniYetiştirme Geliştirme Programı Hollanda Örneği
7 Sınıf Öğrencilerinin Dinleme İzleme ve Okuma Becerilerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma Dede Korkut Hikayeleri Örneği
Yurtdışında Türkçe Türk Kültürü Eğitmen ve Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Programı İngiltere Örneği